קורסי קיץ לחניכי הצופים

לחניכי הצופים היוצאים למחנה הגדול והעולים לט'
קורס קיץ מיוחד בתאריכים 12/7-22/7 במתמטיקה ואנגלית+ מרתון מרוכז בסוף הקיץ